บ้านพุทธชาด


เมื่อก้าวเข้ามาในรั้วของเถาจือโฮม จะพบกับทางลาดยาว ขนาบข้างด้วยพุ่มไม้และต้นไม้ ชวนให้ร่มรื่นตั้งแต่บริเวณหน้าบ้าน เมื่อมองไปทางซ้ายมือจะพบกับบ้านพุทธชาดเป็นหลังแรก ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ภายในบ้านมีห้องโถง สำหรับนั่งเล่น พูดคุย หรือรับชมทีวีได้อีกด้วย รวมถึงพื้นที่หน้าบ้านก็มีชุดเก้าอี้ให้ได้นั่งเล่น นั่งคุยกันได้ ในส่วนของห้องน้ำของบ้านพุทธชาดจะมีจำนวน 2 ห้อง และห้องพักภายในบ้านพุทธชาดประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

ห้องพักรวม
ขนาด 4 เตียง จำนวน 1 ห้อง ราคา 20,000 บาทต่อเดือน ภายในห้องพักรวมประกอบด้วย
 • เตียงพร้อมเครื่องนอนครบชุด
 • เครื่องปรับอากาศ
 • เซตของใช้ส่วนตัว

 • ห้องพักคู่
  จำนวน 1 ห้อง ราคา 23,000 บาทต่อเดือน ภายในห้องประกอบด้วย
 • เตียงจำนวน 2 เตียงพร้อมเครื่องนอนครบชุด
 • เครื่องปรับอากาศเซตของใช้ส่วนตัว
 • กระติกน้ำร้อน
 • เก้าอี้นั่งเล่น

 • ห้องพักเดี่ยว
  จำนวน 2 ห้อง ราคา 25,000 บาทต่อเดือน ภายในห้องประกอบด้วย
  ห้องที่ 1
  ประกอบด้วย
 • เตียงพร้อมเครื่องนอนครบชุด
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ทีวี ตู้เย็น เก้าอี้นั่งเล่น ตู้เสื้อผ้า กระติกน้ำร้อน
 • เซตของใช้ส่วนตัว

 • ห้องที่ 2
  ประกอบด้วย
 • เตียงพร้อมเครื่องนอนครบชุด
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ทีวี ตู้เย็น เก้าอี้นั่งเล่น ตู้เสื้อผ้า กระติกน้ำร้อน
 • เซตของใช้ส่วนตัว

 • นอกจากนี้ภายในบ้านยังมีห้องโถง สำหรับนั่งเล่น พูดคุย หรือรับชมทีวีได้อีกด้วย รวมถึงพื้นที่หน้าบ้านก็มีชุดเก้าอี้ให้ได้นั่งเล่น นั่งคุยกันได้ ในส่วนของห้องน้ำของบ้านพุทธชาดจะมีจำนวน 2 ห้อง


  เอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้าพัก

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าพัก/ผู้สูงอายุ
 • ประวัติการรักษา (กรณีที่อยู่ที่บ้าน)
 • ใบสรุปอาการ (กรณีที่อยู่โรงพยาบาล)
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลและบริการอย่างถูกต้องตามอาการ


 • สำหรับญาติผู้เข้าพัก

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านญาติผู้รับผิดชอบหลัก
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลบริบาลและการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน