บ้านพุดน้ำบุศย์


ถัดจากบ้านพุทธชาดมาก็จะพบกับบ้านหลังที่ 2 ของเถาจือโฮม นั่นก็คือ บ้านพุดน้ำบุศย์ ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว ภายในประกอบด้วย

ออฟฟิศกลางของ
เจ้าหน้าที่บ้านเถาจือโฮม
ห้องพยาบาลเบื้องต้น
ห้องพักคู่
จำนวน 3 ห้อง
ห้องที่ 1
ราคา 23,000 บาทต่อเดือน ภายในห้องประกอบด้วย
 • เตียงจำนวน 2 เตียงพร้อมเครื่องนอนครบชุด
 • เครื่องปรับอากาศ
 • เก้าอี้นั่งเล่น กระติกน้ำร้อน
 • เซตของใช้ส่วนตัว

 • ห้องที่ 2
  ราคา 23,000 บาทต่อเดือน ภายในห้องประกอบด้วย
 • เตียงจำนวน 2 เตียงพร้อมเครื่องนอนครบชุด
 • เครื่องปรับอากาศ
 • เก้าอี้นั่งเล่น กระติกน้ำร้อน
 • เซตของใช้ส่วนตัว

 • ห้องที่ 3
  ราคา 23,000 บาทต่อเดือน ภายในห้องประกอบด้วย
 • เตียงจำนวน 2 เตียงพร้อมเครื่องนอนครบชุด
 • เครื่องปรับอากาศ
 • เก้าอี้นั่งเล่น กระติกน้ำร้อน
 • เซตของใช้ส่วนตัว

 • นอกจากนี้ภายในบ้านหลังนี้ยังมีห้องโถง สำหรับนั่งเล่น พูดคุย และ ดูทีวี รวมถึงห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง


  เอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้าพัก

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าพัก/ผู้สูงอายุ
 • ประวัติการรักษา (กรณีที่อยู่ที่บ้าน)
 • ใบสรุปอาการ (กรณีที่อยู่โรงพยาบาล)
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลและบริการอย่างถูกต้องตามอาการ


 • สำหรับญาติผู้เข้าพัก

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านญาติผู้รับผิดชอบหลัก
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลบริบาลและการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน